Book, screen, stage, festival & event reviews

De Vegetarische Keuken by E.M. Valk-Heijnsdijk

Book Name:
De Vegetarische Keuken
Book info:
De Vegetarische Keuken De Vegetarische Keuken Kookboek van den Nederlandschen Vegetariërsbond E.M. Valk-Heijnsdijk by E.M. Valk-Heijnsdijk
Book Size:
52,334 / 172 pg
Mnybks.net:
20647
Publisher:
gutenberg.org
Date of Addition:
1911
Copyright Date:
1911
Copyrighted By:
E.M. Valk-Heijnsdijk from gutenberg.org
Adult content:
No
Language:
Dutch
Categories:
Cooking, Health
Grade Levels:
TX
Submitted By:
Admin
NIMAC:
De Vegetarische Keuken De Vegetarische Keuken Kookboek van den Nederlandschen Vegetariërsbond E.M. Valk-Heijnsdijk by E.M. Valk-Heijnsdijk is a free eBook downloads for your Kindle, iPad/iPhone, computer, smart phone or ereader.

Reviews of De Vegetarische Keuken (16 reviews)

1 - No Rating Yet

De Vegetarische Keuken by E.M. Valk-Heijnsdijk description:

Excerpt
t de tanden, zeer dikwijls al op zeer jeugdigen leeftijd. Bij de maag, lever, darmen en andere organen loopt dat niet zoo in het oog, maar wij mogen helaas daaruit niet tot de gevolgtrekking besluiten, dat het met die organen niet zoo erg is gesteld. Lijkopeningen bij verongelukten bewijzen dat deze organen even goed als de tanden reeds op betrekkelijk vroegen leeftijd de sporen dragen van een verkeerde levenswijze.

En dikwijls wordt de verslapping dier organen voor sterkte aangezien. Er zijn drinkers en rookers, die in ernst meenen, dat hun maag sterker is geworden, sedert dat orgaan zich niet meer verzet tegen alcohol- of nicotinegif. Wat is echter het geval: de maag heeft den strijd, die haar krachten te boven ging, moeten opgeven–en de rooker of drinker, die nu geen last meer ondervindt van den strijd, gaat onbekommerd voort, nu hij er tegen kan, zooals hij meent, totdat het orgaan op het laatst door het gif geheel of gedeeltelijk verwoest, niet meer in staat is zijn dienst naar behooren te verric

Add the first review for this title!Comments are closed.